top of page
Logo-GCD-2023 (1).png

Da li ste spremni da postanete dizajneri Vaše budućnosti kreirajući održivija ekološka rešenja u Srbiji?

​Ako ste učitelj (učiteljica) ili nastavnik (nastavnica), prijavite Vaše učenike na Globalni dečji Dizajnaton!

Za dodatne informacije nam možete pisati na office@kidhub.rs, skola@kidhub.rs ili nas pozvati 064 138 96 1

 

               

             od 31. januara do 20. marta 2023.                                    od 31. januara do 20. marta 2023. 

 

ŠTA JE GLOBALNI DEČJI DIZAJNATON?

Globalni dečji Dizajnaton je globalni dizajn maraton, takmičenje namenjeno učesnicima od 8 do 16 godina. U pitanju je peto izdanje ovog takmičenja u Beogradu, a sedmo na globalnom nivou. U njemu je do sada učestvovalo više od 1200 dece iz celog sveta i 120 iz Srbije. Ove godine u takmičenju učestvuje 45 zemalja iz celog sveta, 8000 dece, više od 4000 nastavnika - mentora školskih timova. Globalni dečji Dizajnaton je deo globalne mreže društvenih inovacija Ashoka i deo Lego Re-Imagine Learning mreže. Ove godine se realizuje u partnerstvu sa Designathon Works partmerima iz Holandije. 

TEMA GLOBALNOG DEČJEG DIZAJNATONA?

Tema ove godine je "Kako da unapredimo biodiverzitet?" - tražimo najuspešnija rešenja kojima možemo da unapredimo biodiverzitet u Srbiji. Tražimo lokalna rešenja za globalne ekološke izazove. 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Takmičenje je namenjeno nastavnicima -mentorima i učenicima od II razreda osnovne škole do II razreda srednje škole. 

NA KOJI NAČIN SE PRIJAVLJUJU ŠKOLSKI TIMOVI?

Školski timovi se mogu prijaviti na dva načina - tako što će nastavnik prijaviti tim ili tako što će učenici oformiti tročlani tim i samostalno se prijaviti za učešće u događaju. 

1. KADA NASTAVNIK PRIJAVLJUJE UČEŠĆE ŠKOLSKOG TIMA

 

Prijava za nastavnike-mentore iz cele Srbije je otvorena od 31. januara do 20. marta 2023. popunjavanjem onlajn PRIJAVE na našem veb sajtu.

Nastavnik-mentor može da prijavi najmanje dva tročlana tima iz svoje škole, a najviše ceo razred. Za učešće na finalnom događaju, nastavnik-mentor bira jedan tim koji predstavlja školu. 

Prijava nastavnika-mentora podrazumeva da će nastavnik pohađati akreditovanu onlajn obuku - Obrazovanje za društvene inovacije - "Primena dizajnerskog maratona u rešavanju ekoloških i društvenih izazova uz razvoj IKT kompetencija kroz primenu projektne nastave", redni broj 788 u katalogu odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/23, 2023/24, 2024/25 Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Obuka nosi 24 boda, sertifikat se dobija nakon uspešno završene obuke i urađenog završnog rada (koji podrazumeva učešće školskog tima na događaju) i osnovni edukativni paket sa elektronskim komponentama za rad koje su potrebne za izradu završnog rada nastavnika. Edukativni paket za nastavnika stiže na adresu škole.  Sve informacije o obuci i načinu rada, nastavnici-mentori će dobiti neposredno pre održavanje obuke.

Obuka će biti održana 26. marta, 02.04 i 09.04 od 10.00h.

Ove godine, u mogućnosti smo da podržimo do 30 nastavnika-mentora osnovnih škola da besplatno pohađaju obuku. Odabir nastavnika-mentora će se vršiti prema brzini prijave. Nastavnicima van Beograda koji učestvuju u Globalnom dečjem Dizajnatonu će biti refundirani troškovi puta do visine povratne autobuske karte. 

Najbolja rešenja učeničkih timova biće nagrađena, kao i nastavnik- mentor od strane žirija događaja. 

2. KADA SE UČENICI SAMOSTALNO PRIJAVLJUJU 

 Učenici (od II razreda osnovne škole do II razreda srednje škole) mogu se prijaviti i samostalno tako što će okupiti tim od tri člana i prijaviti se preko onlajn PRIJAVE od 31. januara do 20. marta 2023, nakon čega će odabranih 10  timova na mejl dobiti uputstvo za učešće i pripremu za događaj. 

Prilikom odabira timova vodiće se računa o kvalitetu prijave i motivisanosti učenika, ravnopravnom učešću devojčica i dečaka u timovima (potrebno je a timovi budu mešoviti), kao i ravnopravnom broju timova iz osnovnih i srednjih škola

Prijave za samostalno učešće školskih timova se odnosi isključivo na učenike koji pohađaju osnovne i srednje škole u Beogradu. 

Odabrani timovi će dobiti na mejl adrese pripremni materijal za učešće na događaju sa kojim je potrebno da se upoznaju pre dolaska na sam događaj.

DA LI POSTOJI KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE U GLOBALNOM DEČJEM DIZAJNATONU?

Učešće u Globalnom dečjem Dizajnatonu je BESPLATNO.

ŠTA SVE PODRAZUMEVA UČEŠĆE NA GLOBALNOM DEČJEM DIZAJNATONU?

Odabrani školskih timovi (ukupno 45 učesnika) biće pozvani na finalni događaj koji će se odigrati u Beogradu 22.04. od 10.00 do 17.00 u prostoru "Miljenko Dereta", Dobračina 55

 

Tokom finalnog događaja, školski timovi će biti u prilici da naprave fizičke protototipe (makete) svojih ekoloških rešenja koristeći reciklažne materijale, elektroniku i-ili programiranje. U izradi prototipa imaće podršku facilitatorskog tima iz KidHub-a. Finalne radove će predstviti žiriju koji će odabrati pobednička rešenja koja će biti nagrađena.

 

Prilikom odabira pobedničkih rešenja vodiće se računa o raznovrsnosti i održivosti rešenja, kreativnom i tehničkom izvršenju prototipa rešenja i finalne prezentacije rešenja. Žiri bira četiri pobednička rešenja - po dva iz osnovne i dva iz srednje škole. Po jedno od tih rešenja je rešenja učeničkih timova koji su imali nastavnika-mentora, a drugo rešenja samostalnih učeničkih timova.

Tokom događaja biće organizovano osveženje za školske timove i nastavnike-mentore.  

Svi učesnici događaju dobijaju sertifikat o učešću, a pobednički timovi i nastavnici-mentori pobedničkih timova biće dodatno nagrađeni. 


CILJEVI GLOBALNOG DEČJEG DIZAJNATONA ?

1. Podsticanje učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog društva znanja u 21. veku, kroz aktivno učenje – rešavanjem ekoloških izazova u realnom društvenom okruženju (eng. learning by doing) primenjujući osnovne principe „mejkers kulture“ (stvaralačkog učenja);

2. Povećanja participativnosti dece kroz društveno – angažovane teme i inkluzivniji pristupu obrazovanju, čineći obrazovne teme relevantnijim za učenike i učenice kroz projektno učenje;


3. Podsticanje razvoja veština potrebnih u 21. veku kroz saradničko rešavanje problema, naučno-tehnološku pismenost, preduzimljivost, kreativnost i kritičko mišljenje primenjujući interdisciplinaran pristup koji povezuje nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umetnost i matematiku (eng. STEAM);


4. Poboljšanje odnosa i saradnje na relaciji nastavnik – učenik – škola – roditelji - lokalna zajednica kroz zajedničke aktivnosti.


METOD RADA

Designathon Works Ⓡ je "stvaralački" (mejker) edukativni program iz Holandije koji podstiče razvoj stvaralačkog učenja i preduzetničkih veština dece i mladih s ciljem kreiranja inovativnih ekoloških rešenja strukturisanih oko UN globalnih ciljeva održivog razvoja pomoću novih tehnologija. Pedstavnik ovog programa za Srbiju je KidHub iz Beograda. U radu koristimo različite "stvaralačke" (mejker) alate koji se sastoje od jednostavnih elektronskih komponenti, ali i MAkeBlock robotiće ili programiranje sa Micro: bit-om. Ovi alati će biti dostupni finalistima na završnom događaju u Beogradu. 


________________________

 
Globalni dečji Dizajnaton je koncipiran u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji, dokumentom „Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba“ koji je pripremilo Ministaratvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zakonom o zaštiti životne sredine koji je pripremilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine i u skladu sa globalnom Agendom za održivi razvoj do 2030. godine čiji je Srbija potpisnik i uz uvažavanje Deklaracije o pravima deteta, Ujedinjenih nacija iz 1959.


Designathon Works ® (Dizajnaton) je edukativni metod iz Holandije koji podstiče decu uzrasta od 8 do 14 godina na kreativno rešavanje ekoloških i društvenih izazova s ciljem kreiranja inovativnih rešenja strukturisanih oko UN globalnih ciljeva održivog razvoja pomoću novih tehnologija.

Od 2018. godine, KidHub iz Beograda je predstavnik ovog metoda za Srbiju i partner globalne Designathon Works mreže. Program se realizuje u više od 45 zemalja sveta i deo je ASHOKA mreže. Zasnovan je na konceptu „otvorenih inovacija“, Mejker obrazovnom konceptu i design thinking metodologiji. Designathon Works Ⓡ je metodologija koju je osmislio tim edukatora, društvenih preduzetnika i dizajnera iz Holandije sa željom da podstaknu razvoj dece kao “changemakera”.

Informacije u vezi ovog takmičenja možete da pratite na društvenim mrežama KidHub-a (Facebook i Instagram), kao i na vebsajtu www.kidhub.rs Takođe nas možete kontaktirati na office@kidhub.rs, skola@kidhub.rs ili 064 138 96 16
 

KidHub je mesto gde nastaju dečje ideje

Our Team

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Designathon Works ® (Dizajnaton) je jedinstveni društveno odgovorni obrazovni program iz Holandije, koji postoji u više od  45 zemalja sveta i deo je globalne Ashoka mreže socijalnih inovacija. Počiva na Designathon® metodu (Design Thinking-a + Maker edukacija). Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja.

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KIDHUB iz Beograda. 

Zabranjeno je kopiranje tekstualnog i promotivnog sadržaja sa naših veb prezentacija, preuzimanje fotografija, a posebno kopiranje obrazovnih sadržaja u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

 

Obrazovni program Designathon Works je licencirani program i isključivo je vlasništvo medjunarodne obrazovne mreže Stiching Designathon Works iz Holandije. Designthon program namenjen školama je pod nekomercijalnom licencom čiji sadržaji se mogu koristiti isključivo u školskom okruženju.

Više o nama možete videti na www.kidhub.rs

 

Naši partneri

Our Partners

   Naši partneri i velika podrška su do sada bili:

bottom of page